Jėzau, pasitikiu Tavimi

„Trokš­tu, kad vi­sas pa­sau­lis pa­žin­tų ma­no gai­les­tin­gu­mą,
sa­kė Vieš­pats; ir ne­su­vo­kia­mų ma­lo­nių trokš­tu teik­ti sie­loms,
ku­rios pa­si­ti­ki ma­no gai­les­tin­gu­mu
Dien 687