Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie moje;
niepojętych łask pragnę udzielać duszom,
które ufają mojemu miłosierdziu.
Dz 687

Orędzie Miłosierdzia

 

Panie, Ciebie potrzeba dziś nam - Andrzej Cierniewski

 

Ks. Kamil J. Żyłczyński SChr

Rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia - Keysborough/Melbourne.

Kościół Miłosierdzia Bożego zbudowany przez polską społeczność w Keysborough, stał się domem modlitwy nie tylko naszych Rodaków, ale także licznej grupy mieszkańców Australii, pochodzących z wielu krajów świata. Szczególną rolę w archidiecezji Melbourne Sanktuarium miało do spełnienia w ogłoszonym przez papieża Franciszka Roku Miłosierdzia, a potem w 2018 roku odbył się tutaj po raz drugi Kongres Miłosierdzia Bożego Australii i Oceanii. Jego owocem jest inicjatywa, którą nazwaliśmy:  „Australia i Oceania modlą się Koronką do Bożego Miłosierdzia”. Jako Polacy czujemy się szczególnie zobowiązani do kontynuowania dzieła św. Faustyny i św. Jana Pawła II i głoszenia Bożego Miłosierdzia współczesnemu światu.

Serdecznie zapraszamy do łączenia się z nami w modlitwie.


Siostra  Elżbieta, Maria Siepak

Australia i Oceania modli się Koronką do Miłosierdzia Bożego Miłosierdzia

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z radością przyjęło wiadomość o inicjatywie, jaka się zrodziła w Australii, by 18 maja i 13 września w tamtej części świata wspólnie modlono się słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencjach podanych przez lokalnych Księży Biskupów. W naszych czasach, gdy ludzie i narody na całym świecie przeżywają tyle różnorakich zagrożeń egzystencjalnych i duchowych, ta modlitwa jest szczególnie ważna.
Read More...