Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie moje;
niepojętych łask pragnę udzielać duszom,
które ufają mojemu miłosierdziu.
Dz 687

Orędzie Miłosierdzia - czyta Maciej Rayzacher i Marianna Turlejska

 

Panie, Ciebie potrzeba dziś nam - Andrzej Cierniewski

 

 OBIETNICE  JEZUSA  DLA  WSZYSTKICH  KTÓRZY  SZERZĄ  BOŻE  MIŁOSIERDZIE. Kliknij

 

Misjonarz Bożego Miłosierdzia ks. dr Grzegorz Bliźniak 

 

 

 

 

 DO CIEBIE MARYJO WOŁAMY. Kliknij

KS. Kamil J. Żyłczyński SChr

Rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia - Keysborough/Melbourne.

Kościół Miłosierdzia Bożego zbudowany przez polską społeczność w Keysborough, stał się domem modlitwy nie tylko naszych Rodaków, ale także licznej grupy mieszkańców Australii, pochodzących z wielu krajów świata. Szczególną rolę w archidiecezji Melbourne Sanktuarium miało do spełnienia w ogłoszonym przez papieża Franciszka Roku Miłosierdzia, a potem w 2018 roku odbył się tutaj po raz drugi Kongres Miłosierdzia Bożego Australii i Oceanii. Jego owocem jest inicjatywa, którą nazwaliśmy:  „Australia i Oceania modlą się Koronką do Bożego Miłosierdzia”. Jako Polacy czujemy się szczególnie zobowiązani do kontynuowania dzieła św. Faustyny i św. Jana Pawła II i głoszenia Bożego Miłosierdzia współczesnemu światu.

Serdecznie zapraszamy do łączenia się z nami w modlitwie.

 

KS. Wieslaw Wójcik, TChr.

Dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego i Moderator Ruchu Apostolstwa Emigracyjnego w Poznaniu

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego przy Towarzystwie Chrystusowym w Poznaniu wyraża poparcie i solidarność w inicjatywie modlitwy koronką do Bożego Milosierdzia w szczególnym dniu 13 września 2019 r. Ta idea powstała w Zespole modlitewnym przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Keysborough jest aktualną odpowiedzią na Apel sw.Jana Pawła II - ojca polskiej emigracji, by Iskra z Polski zapaliła cały świat - aby orędzie o miłosiernej miłości Boga... dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniło ich serca nadzieją. Tak bardzo współczesna ludzkość potrzebuje ufności w działanie Boga i otwartości na Jego bezgraniczne miłosierdzie. Pragnę wyrazić radość, że ta inicjatywa modlitewna "Australia i Oceania modli się koronką do Miłosierdzia Bozego" wypływa z tego Polonijnego kościoła w Melbourne, gdzie posługę duszpasterską sprawują księża z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Jednocześnie życzę całemu Zespołowi, byście nie ustawali w głoszeniu prawdy o Jezusie Miłosiernym, który jest Drogą do naszego Ojca w niebie.

W najbliższych dniach poinformuje duszpasterstwo polskojęzyczne w całym świecie o Waszej Akcji i włączymy się w duchu jedności w to wielkie wołanie do Boga w tych intencjach, które na ten dzień wyznaczacie w Waszym Sanktuarium.


Siostra  Elżbieta, Maria Siepak

Australia i Oceania modli się Koronką do Bożego Miłosierdzia

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z radością przyjęło wiadomość o inicjatywie, jaka się zrodziła w Australii, by 18 maja i 13 września w tamtej części świata wspólnie modlono się słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencjach podanych przez lokalnych Księży Biskupów. W naszych czasach, gdy ludzie i narody na całym świecie przeżywają tyle różnorakich zagrożeń egzystencjalnych i duchowych, ta modlitwa jest szczególnie ważna.
Read More...